Producció i muntatge de la publicitat en els circuits del campionat.