Creació de la ruta, Pla de Seguretat i producció-muntatge de la publicitat.