logo

MERCEDES-BENZ

PROmotor va estar present al SIX2SIX 2014, 2015 i 2016 a Barcelona treballant per la marca de vehicles Mercedes en el seu stand.

  • Disseny de l’stand.
  • Producció de la imatge.
  • Transport de tot el material.
  • Muntatge i desmuntatge íntegre de l’stand.
Client:Mercedes-Benz