logo

INFORMÀTICA

Desenvolupem les aplicacions necessàries per la gestió de les inscripcions, classificacions, participants, etc., així com aplicacions multimèdia relacionades amb l’event, pàgines web, etc. Tenim els equips informàtics necessaris per facilitar les tasques de desenvolupament i gestió dels events, sigui a les nostres oficines o bé in situ.
Facilitem els equips imprescindibles per l’ocasió: projectors, equips portàtils, fixes, impressores, scànners, plotters, etc.