logo

COORDINACIÓ

L’experiència de molts anys en el sector, ens permet coordinar de forma eficient i adaptable tots els factors que intervenen en un event: Personal, espai, logística, muntatge, imatge, etc.
PROmotor té la infraestructura suficient per coordinar tot un gran event, o bé, incorporar-se com part d’una organització externa per cobrir alguna de les seves necessitats.